Timberland Boots
Om oss
Om oss

Timberland Boots Sale

Förmågan hos stentimplantation att förbättra index reperfusion kan bero på tiden att reperfusion i akut ST-höjningsinfarkt (STEMI) och kan också variera med stent typ. Syftet med denna förspecificerad analys från den randomiserade MGUARD för akut ST Elevation Reperfusion rättegången var att utvärdera effekten av förseningen till reperfusion på utfall hos patienter med STEMI som genomgår primär perkutan koronar intervention med MGuard embolisk skyddet stent eller vanliga metallstent. Totalt 431 patienter indelade efter symtomdebut till ballongtiden (SBT) i 2 grupper: SBT ≤3 timmar (167 patienter, 39%) och SBT \u0026 gt; 3 timmar (264 patienter, 61%). Komplett ST-segment upplösning (STR) efter perkutan koronarintervention var oftare uppnås hos patienter med kortare SBT (58,6% vs 47%, p = 0,02). Vid 1 år, var alla orsaker dödligheten lägre hos patienter med kortare SBT (0% vs 3,5%, p = 0,02). STR uppnåddes hos 58% av MGuard patienter och hos 45% av de kontrollstent patienterna (p = 0,008). STR var 57% i MGuard gruppen jämfört med 38% i kontrollgruppen (p = 0,002 för SBT \u0026 gt; 3 timmar) och 60% jämfört med 57% (p = 0,72), respektive, för SBT ≤3 timmar (p för interaktion = 0,11). Sammanfattningsvis längre fördröjning för mekanisk reperfusion förblir en viktig faktor negativt påverka utfall hos patienter med STEMI. Användning av MGuard embolic skydds stent jämfört med konventionella metall stentar gav överlägsna andelen kompletta STR, även hos patienter med längre förseningar reperfusion.Copyright © 2014 Elsevier Inc. All rights reserved.  

 

  • Timberland Skor Outlet
  • Timberland Mukluk Stockholm
  • Timberland Stövlar Brandos
  • Timberland Barnskor
  • Billiga Timberland Skor
  • Rea Timberland Barnskor
  • Timberland Kängor Intersport
  • Timberland Kängor Herr
  • Timberland Boots Göteborg
  • Timberland Sverige Göteborg